Дружеството на кардиолозите в България има удоволствието да ви покани на:

1. Научен симпозиум „Остра, хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии – нови предизвикателства в диагностиката и лечението“, 9 и 10-и юни 2017 г., гр. София

Уважаеми колеги,

Сърдечно-съдовите заболявания са причина номер едно за смъртност в България и региона. Сърдечната недостатъчност е важен елемент от тази патология, като количеството на тези болни нараства в общоевропейски мащаб, както поради застаряването на населението, така и, парадоксално, поради успехите в други области на медицината и в частност кардиологията, удължаващи животът на болните. Това прави разширяването на познанията ни в диагностиката и лечението на това състояние, както и на причините, които го пораждат особено актуално. На 9 и 10-и юни 2017г в гр. София, Хотел Експо, бул. „Цариградско Шосе”, No. 149, ще се проведе научен симпозиум, организиран от работната група по сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии към Дружество на кардиолозите в България. Мотото на симпозиума е „Остра, хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии – нови предизвикателства в диагностиката и лечението“. На този научен форум ще бъдат разгледани най-новите достижения на съвременната кардиологична наука в диагностиката и лечението на сърдечната недостатъчност. Ще получите съвременен поглед върху изключително интересната група на кардиомиопатиите. Лекционният материал ще бъде подготвен от изтъкнати български специалисти, а вие ще имате възможност да участвате в научната дискусия след всяка сесия. Нашето искрено желание е този научен форум да обогати вашите научни знания и практически умения в тези области на кардиологията, както и да ви предостави възможност в личен контакт да получите отговор на вълнуващите ви въпроси.

Организационен комитет:

Доц. д-р Пл. Гацов,
Доц. д-р М. Господинова,
Председател на ДКБ: Проф. д-р А. Постаджиян
Научен секретар на ДКБ: Доц. д-р Й. Йотов

Покана

Програма

Регистрационна форма

2. VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология, 9-12 ноември 2017 г., гр. Пловдив, Гранд хотел Пловдив

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология, който ще се проведе в периода 9 ‐ 12 ноември 2017 г. в Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив. Организатор на конгреса е Българското дружество по интервенционална кардиология. Както всяка година, така и тази, конгресът ще се проведе под егидата на Дружеството на кардиолозите в България. Програмата на конгреса е посветена на последните постижения в областта на диагностиката и интервенционалното лечение на сърдечно‐съдовите заболявания. Целта ни е да задълбочим теоретичните си познания и практически умения и други инвазивни и неинвазивни диагностични методи. Ще бъдат представени случаи на живо и лекции на водещи български и чуждестранни експерти в областта на инвазивната кардиология. Очакваме около 400 участници от страната и чужбина. По време на конгреса ще бъде организирана богата специализирана изложба, на която ще се представят лидери в производството на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура. Очакваме активно участие от всички Вас, за да организираме максимално ползотворен, интерактивен и иновативен форум, отворен за дискусии и международен обмен на идеи и опит.  Участвайки в конгреса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта на инвазивната кардиология, обменяйки идеи с лектори и колеги. Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие. Ще Ви очакваме!

С уважение,
Д‐р Валери Гелев
Председател на БДИК
и Председател на Организационния комитет
на VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология


Покана
Информация за участие
Програма

 

3. Сървър за дистанционно обучение

Дистанционното обучение е с утвърдени традиции в редица държави и е доказало своите предимства, както в сферата  на получаване на нови знания, така и в областта на повишаването и поддържането на квалификацията в медицината.

Дистанционното обучение в най-обобщен вид се определя като система за предоставяне на информация, а чрез нея и на знания на мотивирани членове на обществото, намиращи се на разстояние от центъра за обучение, чрез използване на подходящи технически носители за навременно, качествено и надеждно пренасяне на информация, съдържаща необходимото знание, от една страна, и за контрол върху степента на неговото усвояване – от друга.

Като се има предвид скоростта на промяната на потребностите от нови знания и на техните направления, както и особената роля на информацията и нейното знание за промяната на човешкото мислене и развитието на личността, дистанционното обучение основателно може да се посочи като една от най-удачните форми, за широко и повсеместно информиране на обществото по глобалните проблеми на икономическата, социалната, политическата и културната промяна в края на 20 и началото на 21 век и за обучение на персонала по конкретните проблеми, без откъсване от работното място.

С настоящия сървър за дистанционно обучение, Дружеството на кардиолозите в България полага началото на дълъг път по създаване на добре подредена и съдържателна библиотека от текстови, аудиовизуални и интерактивни учебни ресурси. Всяко дарение в тази библиотека ще бъде оценено по достойнство от читателите. Имената на дарителите са под всяка конкретна учебна единица.

Моля изберете учебна единица от менюто вляво. Голяма част от ресурсите ще са предназначени само за регистрирани потребители.