Сървър за дистанционно обучение

Дистанционното обучение е с утвърдени традиции в редица държави и е доказало своите предимства, както в сферата  на получаване на нови знания, така и в областта на повишаването и поддържането на квалификацията в медицината.

Дистанционното обучение в най-обобщен вид се определя като система за предоставяне на информация, а чрез нея и на знания на мотивирани членове на обществото, намиращи се на разстояние от центъра за обучение, чрез използване на подходящи технически носители за навременно, качествено и надеждно пренасяне на информация, съдържаща необходимото знание, от една страна, и за контрол върху степента на неговото усвояване – от друга.

Като се има предвид скоростта на промяната на потребностите от нови знания и на техните направления, както и особената роля на информацията и нейното знание за промяната на човешкото мислене и развитието на личността, дистанционното обучение основателно може да се посочи като една от най-удачните форми, за широко и повсеместно информиране на обществото по глобалните проблеми на икономическата, социалната, политическата и културната промяна в края на 20 и началото на 21 век и за обучение на персонала по конкретните проблеми, без откъсване от работното място.

С настоящия сървър за дистанционно обучение, Дружеството на кардиолозите в България полага началото на дълъг път по създаване на добре подредена и съдържателна библиотека от текстови, аудиовизуални и интерактивни учебни ресурси. Всяко дарение в тази библиотека ще бъде оценено по достойнство от читателите. Имената на дарителите са под всяка конкретна учебна единица.

Моля изберете учебна единица от менюто вляво. Голяма част от ресурсите ще са предназначени само за регистрирани потребители.