Дружеството на кардиолозите в България има удоволствието да ви покани на:

VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология, 9-12 ноември 2017 г., гр. Пловдив, Гранд хотел Пловдив

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология, който ще се проведе в периода 9 ‐ 12 ноември 2017 г. в Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив. Организатор на конгреса е Българското дружество по интервенционална кардиология. Както всяка година, така и тази, конгресът ще се проведе под егидата на Дружеството на кардиолозите в България. Програмата на конгреса е посветена на последните постижения в областта на диагностиката и интервенционалното лечение на сърдечно‐съдовите заболявания. Целта ни е да задълбочим теоретичните си познания и практически умения и други инвазивни и неинвазивни диагностични методи. Ще бъдат представени случаи на живо и лекции на водещи български и чуждестранни експерти в областта на инвазивната кардиология. Очакваме около 400 участници от страната и чужбина. По време на конгреса ще бъде организирана богата специализирана изложба, на която ще се представят лидери в производството на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура. Очакваме активно участие от всички Вас, за да организираме максимално ползотворен, интерактивен и иновативен форум, отворен за дискусии и международен обмен на идеи и опит.  Участвайки в конгреса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта на инвазивната кардиология, обменяйки идеи с лектори и колеги. Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие. Ще Ви очакваме!

С уважение,
Д‐р Валери Гелев
Председател на БДИК
и Председател на Организационния комитет
на VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология


Покана
Информация за участие
Програма

 

Сървър за дистанционно обучение

Дистанционното обучение е с утвърдени традиции в редица държави и е доказало своите предимства, както в сферата  на получаване на нови знания, така и в областта на повишаването и поддържането на квалификацията в медицината.

Дистанционното обучение в най-обобщен вид се определя като система за предоставяне на информация, а чрез нея и на знания на мотивирани членове на обществото, намиращи се на разстояние от центъра за обучение, чрез използване на подходящи технически носители за навременно, качествено и надеждно пренасяне на информация, съдържаща необходимото знание, от една страна, и за контрол върху степента на неговото усвояване – от друга.

Като се има предвид скоростта на промяната на потребностите от нови знания и на техните направления, както и особената роля на информацията и нейното знание за промяната на човешкото мислене и развитието на личността, дистанционното обучение основателно може да се посочи като една от най-удачните форми, за широко и повсеместно информиране на обществото по глобалните проблеми на икономическата, социалната, политическата и културната промяна в края на 20 и началото на 21 век и за обучение на персонала по конкретните проблеми, без откъсване от работното място.

С настоящия сървър за дистанционно обучение, Дружеството на кардиолозите в България полага началото на дълъг път по създаване на добре подредена и съдържателна библиотека от текстови, аудиовизуални и интерактивни учебни ресурси. Всяко дарение в тази библиотека ще бъде оценено по достойнство от читателите. Имената на дарителите са под всяка конкретна учебна единица.

Моля изберете учебна единица от менюто вляво. Голяма част от ресурсите ще са предназначени само за регистрирани потребители.