Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва - PDFs

Новости антиагрегантна и антикоагулантна терапия

Покажи брой 
Заглавие
Доц. Елена Кинова: Антикоагулация при специфични групи пациенти, подложени на несърдечна хирургия
Доц. Чавдар Шалганов: Антикоагулация при пациенти с проведена аблация
Доц. Иван Стайков: Предсърдно мъждене и мозъчен инсулт - нови терапевтични възможности
Доц. Мария Миланова: Антикоагулация по време на бременност и пуерпериум
Доц. Иван Груев: Полза и риск при употребата на витамин К- антагонистите в съвременната антикоагулантна терапия
Доц. М.Пенев: Съображения за употребата на ДТИ Dabigatran – ефикасност, безопасност и открити въпроси
Доц. Мария Токмакова: Съображения за употребата на фактор Ха инхибитор Apixaban – ефикасност, безопасност и открити въпроси
Д-р Васил Стояновски: Съображения за употребата на фактор Ха инхибитор
Д-р Петър Николов: Полза и риск на антиагрегантни режими при пациенти с предсърдно мъждене
Д-р Милена Станева: Място на новите антикоагуланти в профилактиката и лечението на ДВТ и БТЕ