Д-р Милена Станева: Място на новите антикоагуланти в профилактиката и лечението на ДВТ и БТЕ

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва.