Д-р Петър Николов: Полза и риск на антиагрегантни режими при пациенти с предсърдно мъждене

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва.