Доц. Иван Груев: Полза и риск при употребата на витамин К- антагонистите в съвременната антикоагулантна терапия

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва.