Доц. Мария Миланова: Антикоагулация по време на бременност и пуерпериум

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва.