Доц. Иван Стайков: Предсърдно мъждене и мозъчен инсулт - нови терапевтични възможности

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва.