Доц. Елена Кинова: Антикоагулация при специфични групи пациенти, подложени на несърдечна хирургия

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва.