Д-р Кирил Карамфилов: Имат ли място венозните антиагреганти - Cangelor и GP IIb/IIIa?

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва.