Доц. Николай Рунев: Продължителност на пероралната ДАТ след ОКС - с какви доказателства разполагаме?

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва.