Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия, 11 -12 май 2013, Парк - хотел Москва - PDFs

Новости антиагрегантна и антикоагулантна терапия

Покажи брой 
Заглавие
Д-р Ивайла Желева, д-р Валери Гелев: Предимства и ограничения при избора на нови перорални антиагреганти
Доц. Иво Петров: Антикоагулантни режими по време на коронарни интервенции
Доц. Йото Йотов: Антикоагуланти при ОКС без коронарна процедура
Доц. Симеон Димитров: Фармакоинвазивна стратегия при ОКС с ST ЕЛЕВАЦИЯ