Зимно училище за специализанти по кардиология, 21-24 март 2013 - видеообучение

Зимно училище 2013 видео

Покажи брой 
Заглавие
Доц. Елена Кинова: Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване
Доц. Елина Трендафилова: Диабет и коронарна болест - видео