XIV Национален конгрес по кардиология 2014 - PDFs

XIV Национален Конгрес по Кардиология 2014 - PDFs

Покажи брой 
Заглавие
Д-р Борислав Борисов: Може ли пациентът да е твърде възрастен, за да получи... реваскуларизационна терапия?
Проф. Ф.Николов: Лечение на ХСН при възрастни пациенти
Проф. Снежана Тишева: Антитромбозна терапия при възрастни
Проф. Светла Торбова: Терапевтичен подход при възрастни и много възрастни хипертоници
Доц. Милена Станева: Аневризма на а. поплитея – клинично значение и терапевтично поведение
Доц. В. Червенков: Ендоваскуларно лечение на AAA-EVAR
Проф. Д-р М. Станкев, д-р Н. Николов, д-р Г. Димитров: Коремната аневризма - тихият убиец
Доц. В. Петров: Планово оперативно лечение на големи абдоминални аортни аневризми
В. Велчев, Н. Стоянов: НОВИ ПЕРКУТАННИ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНСУЛТ ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
Ivo Petrov, Kostadin Kichukov: Renal Sympathetic Denervation in the Treatment of Resistant Hypertension: Current Clinical Evidence, Patient Selection, Real life data