XIV Национален конгрес по кардиология 2014 - PDFs

XIV Национален Конгрес по Кардиология 2014 - PDFs

Покажи брой 
Заглавие
Ivo Petrov: Endovascular treatment of the Aorta
Д. Трендафилова: Клиничен случай - TAVI
Checkpoint cardio: ТЕЛЕМЕТРИЧНИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ
Проф. Димитър Раев: Ефект на Розвера 15 мг и 30 мг върху липидния профил при пациенти с дислипидемия „BULGARIAN ROSE - BULGARIAN ROSwera Evaluation Study”
Петров, Панчева, Ангелов: ВСС след имплантация на CRT-P при пациентка с идиопатична ДКМП, перманентно ПМ и хипертиреоидизъм
Илиева, Спасова, Кръстев, Николов: Аортна дисекация при системен Лупус еритематодес
Медицински Университет Пловдив УМБАЛ Св. Георги ЕАД, Клиника по Кардиология: Случай на фатален белодробен емболизъм при 25 г. пациент
д-р Яна Симова: Терапевтични възможности за лечение на стабилна стенокардия. Рндотелна функция и резерв на коронарен кръвоток
Миланова, Русинова, Пенева: Ендокардит свързан с имплантиран постоянен пейсмейкърен електрод и ангажиращ трикуспидалната клапа - клиничен случай
Бояджиев, Коларов, Нешева, Коленцов, Бакаливанов: Оперативно лечение на инфекциозен ендокардит (нашият опит)