XIV Национален конгрес по кардиология 2014 - PDFs

XIV Национален Конгрес по Кардиология 2014 - PDFs

Покажи брой 
Заглавие
Д-р Борислав Ацев: Протезен клапен ендокардит - терапевтичен подход и прогностична оценка
Проф. Т. Донова: ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ
Д-р Ивайло Кожухаров: Кардиостимулация в детската възраст - 27 години опит на ДКК и ОКС към КК на НКБ София
Ч. Шалганов, В. Трайков: Катетърна аблация при предсъдно мъждене: селекция на пациентите, техники и резултати
Доц. Ч. Шалганов: Катетърна аблация на идиопатични камерни аритмии от изходния тракт на лявата камера
Д-р Васил Трайков: ИНФЕКЦИИ ПРИ ИМПЛАНТИРУЕМИ УСТРОЙСТВА: ПРИЧИНИТЕЛИ, ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ
Angelkov, Kotirkov, Petrov, Dukanovich: Catheter Ablation of Ventricular Tachycardia in Patients With Structural Heart Disease
Д-р М. Стоянов: СИНДРОМ НА РАННА РЕПОЛАРИЗАЦИЯ - БЕЗОБИДНА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКА НАХОДКА ИЛИ ЗЛОКАЧЕСТВЕН ПРОАРИТМИЧЕН БЕЛЕГ!
Д-р Костадин Кичуков: ОКС, ПКИ и предсърдно мъждене. Главоблъсканицата с антикоагуланти и антиагреганти май е към края си
Кирил Карамфилов: Фактори, влиящи на преживяемостта при пациенти след интервенционално лечение на STEMI