Dobrin Vassilev MD, PhD: Clinical cases BiOSS

Презентацията е изнесена по време на петото издание на Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции, който се състоя на 22 - 23 януари 2016 г. в Токуда болница София.

Attachments:
Access this URL (http://host.bglot.com/cardiobgdl/BBC2016/BBC2016_DVassilev_BiOSS_cases.pdf)BBC2016_DVassilev_BiOSS_cases.pdf[ ]1947 kB