Научен симпозиум Превенция на сърдечно-съдовите заболявания 2014 - PDFs

Превенция на сърдечно-съдовите заболявания 2014

Покажи брой 
Заглавие
Проф. А.Гудев: Да очакваме ли нови медикаменти при лечение на дислипидемията?
Доц. Арман Постаджиян: Бета-блокада в превенцията на сърдечно-съдовите заболявания
Доц. Васил Велчев: Ренална денервация за неконтролирана хипертония
Д-р В. Стояновски, Доц. В. Минчева: Роля на АМАН и домашното измерване на АН (ДИАН)
Доц. Арман Постаджиян: Какво ново в последните ръководни правила за лечение на АХ
Д-р Божидар Кръстев: Имат ли място хранителните добавки в профилактиката на ССЗ
Hypertension: Renal Sympathetic Activation in Hypertension
Доц. Иван Груев: ХРОНИЧНО ВЪЗПАЛЕНИЕ И ОСТАТЪЧЕН СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК
Доц. Владимирова-Китова: НОВИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСЛИПИДЕМИИТЕ
Д-р Мария Николова: Принципи на модерната диетотерапия и профилактика на ССЗ