Д-р В. Стояновски, Доц. В. Минчева: Роля на АМАН и домашното измерване на АН (ДИАН)

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум "Превенция на сърдечно-съдовите заболявания" - 16-18 май 2014 г., к.к. Албена, гр. Варна.