Европейски Гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Актуализирани препоръки на ESC 2017 фокусирани върху двойната антитромбоцитна терапия при коронарна артериална болест разработени в колаборация с EACTS 916
Препоръки на ESC 2017 за поведение при остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента 997
Препоръки на ESC/EACTS 2017 за поведение при клапни сърдечни заболявания 802
Препоръки на ESC в колаборация с Европейското дружество по съдова хирургия (ESVS) 2017 за диагностика и лечение на периферните артериални заболявания 409
Европейски препоръки 2016 за превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика 2102
Препоръки на ESC 2016 за поведение при предсърдно мъждене разработени в сътрудничество с EACTS 2836
Препоръки на ESC/EAS 2016 за подхода при дислипидемии 1810
Препоръки на ESC 2016 за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 3526
Доклад на ESC 2016 върху сърдечно-съдовата токсичност на онкологичното лечение, разработен под надзора на комитета за практически препоръки към ESC 1285
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с камерни аритмии и превенция на внезапна сърдечна смърт 2262
Препоръки на ESC 2015 за диагностика и лечение на перикардни болести 2115
Препоръки на ESC/ERS 2015 за диагностика и лечение на пулмоналната хипертония 2539
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 3111
Препоръки на ESC 2015 за поведение при инфекциозен ендокардит 2629
Асоциация за спешни сърдечно-съдови състояния: Инструментариум за вземане на клинични решения 2971
Препоръки на ESC/ESA за сърдечносъдова оценка и поведение при несърдечна хирургия 2014 2442
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на острия белодробен емболизъм 2014 3868
Препоръки за миокардна реваскуларизация на ESC/EACTS 2014 3401
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на болестите на аортата 2014 3007
Препоръки на Европейски Съвет по Ресусцитация (ERC) резюме на основните промени в алгоритмите за ресусцитация 3574