Европейски Гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Актуализирани препоръки на ESC 2017 фокусирани върху двойната антитромбоцитна терапия при коронарна артериална болест разработени в колаборация с EACTS 11
Препоръки на ESC 2017 за поведение при остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента 8
Препоръки на ESC/EACTS 2017 за поведение при клапни сърдечни заболявания 11
Препоръки на ESC в колаборация с Европейското дружество по съдова хирургия (ESVS) 2017 за диагностика и лечение на периферните артериални заболявания 13
Европейски препоръки 2016 за превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика 1529
Препоръки на ESC 2016 за поведение при предсърдно мъждене разработени в сътрудничество с EACTS 1958
Препоръки на ESC/EAS 2016 за подхода при дислипидемии 1246
Препоръки на ESC 2016 за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 2551
Доклад на ESC 2016 върху сърдечно-съдовата токсичност на онкологичното лечение, разработен под надзора на комитета за практически препоръки към ESC 987
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с камерни аритмии и превенция на внезапна сърдечна смърт 1733
Препоръки на ESC 2015 за диагностика и лечение на перикардни болести 1685
Препоръки на ESC/ERS 2015 за диагностика и лечение на пулмоналната хипертония 2065
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 2619
Препоръки на ESC 2015 за поведение при инфекциозен ендокардит 2180
Асоциация за спешни сърдечно-съдови състояния: Инструментариум за вземане на клинични решения 2589
Препоръки на ESC/ESA за сърдечносъдова оценка и поведение при несърдечна хирургия 2014 2123
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на острия белодробен емболизъм 2014 3264
Препоръки за миокардна реваскуларизация на ESC/EACTS 2014 2952
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на болестите на аортата 2014 2622
Препоръки на Европейски Съвет по Ресусцитация (ERC) резюме на основните промени в алгоритмите за ресусцитация 3043