Европейски Гайдлайни

Европейски гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Препоръки на ESC 2016 за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 370
Доклад на ESC 2016 върху сърдечно-съдовата токсичност на онкологичното лечение, разработен под надзора на комитета за практически препоръки към ESC 118
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с камерни аритмии и превенция на внезапна сърдечна смърт 471
Препоръки на ESC 2015 за диагностика и лечение на перикардни болести 754
Препоръки на ESC/ERS 2015 за диагностика и лечение на пулмоналната хипертония 838
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 1217
Препоръки на ESC 2015 за поведение при инфекциозен ендокардит 1097
Асоциация за спешни сърдечно-съдови състояния: Инструментариум за вземане на клинични решения 1458
Препоръки на ESC/ESA за сърдечносъдова оценка и поведение при несърдечна хирургия 2014 1224
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на острия белодробен емболизъм 2014 1821
Препоръки за миокардна реваскуларизация на ESC/EACTS 2014 1808
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на болестите на аортата 2014 1683
Препоръки на Европейски Съвет по Ресусцитация (ERC) резюме на основните промени в алгоритмите за ресусцитация 1933
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на стабилна коронарна артериална болест 2013 2150
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на диабет, предиабет и сърдечно-съдови заболявания, разработени в колаборация с EASD 1519
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на клапните заболявания на сърцето (версия 2012) 1809
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагноза и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 2594
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за превенция, диагностика и лечение на инфекциозния ендокардит 1848
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ЕSC) за кардиостимулация и сърдечна ресинхронизираща терапия 2013 1749
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 2128