Европейски Гайдлайни

Европейски гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с камерни аритмии и превенция на внезапна сърдечна смърт 335
Препоръки на ESC 2015 за диагностика и лечение на перикардни болести 670
Препоръки на ESC/ERS 2015 за диагностика и лечение на пулмоналната хипертония 724
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 1074
Препоръки на ESC 2015 за поведение при инфекциозен ендокардит 989
Асоциация за спешни сърдечно-съдови състояния: Инструментариум за вземане на клинични решения 1365
Препоръки на ESC/ESA за сърдечносъдова оценка и поведение при несърдечна хирургия 2014 1119
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на острия белодробен емболизъм 2014 1659
Препоръки за миокардна реваскуларизация на ESC/EACTS 2014 1668
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на болестите на аортата 2014 1567
Препоръки на Европейски Съвет по Ресусцитация (ERC) резюме на основните промени в алгоритмите за ресусцитация 1835
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на стабилна коронарна артериална болест 2013 2060
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на диабет, предиабет и сърдечно-съдови заболявания, разработени в колаборация с EASD 1430
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на клапните заболявания на сърцето (версия 2012) 1694
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагноза и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 2465
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за превенция, диагностика и лечение на инфекциозния ендокардит 1763
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ЕSC) за кардиостимулация и сърдечна ресинхронизираща терапия 2013 1649
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 2034
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) /Европейското дружество по атеросклероза (EAS) за лечение на дислипидемиите 3890