Европейски Гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Препоръки 2018 на ESC/ESH за поведение при артериална хипертония 332
Актуализирани препоръки на ESC 2017 фокусирани върху двойната антитромбоцитна терапия при коронарна артериална болест разработени в колаборация с EACTS 1175
Препоръки на ESC 2017 за поведение при остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента 1374
Препоръки на ESC/EACTS 2017 за поведение при клапни сърдечни заболявания 1041
Препоръки на ESC в колаборация с Европейското дружество по съдова хирургия (ESVS) 2017 за диагностика и лечение на периферните артериални заболявания 517
Европейски препоръки 2016 за превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика 2286
Препоръки на ESC 2016 за поведение при предсърдно мъждене разработени в сътрудничество с EACTS 3158
Препоръки на ESC/EAS 2016 за подхода при дислипидемии 2009
Препоръки на ESC 2016 за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 3815
Доклад на ESC 2016 върху сърдечно-съдовата токсичност на онкологичното лечение, разработен под надзора на комитета за практически препоръки към ESC 1380
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с камерни аритмии и превенция на внезапна сърдечна смърт 2424
Препоръки на ESC 2015 за диагностика и лечение на перикардни болести 2252
Препоръки на ESC/ERS 2015 за диагностика и лечение на пулмоналната хипертония 2687
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 3287
Препоръки на ESC 2015 за поведение при инфекциозен ендокардит 2807
Асоциация за спешни сърдечно-съдови състояния: Инструментариум за вземане на клинични решения 3089
Препоръки на ESC/ESA за сърдечносъдова оценка и поведение при несърдечна хирургия 2014 2546
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на острия белодробен емболизъм 2014 4046
Препоръки за миокардна реваскуларизация на ESC/EACTS 2014 3548
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на болестите на аортата 2014 3144