Европейски Гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Четвърта универсална дефиниция на миокардния инфаркт (2018)/Fourth universal definition of myocardial infarction (2018) 693
Препоръки 2018 на ESC/EACTS за миокардна реваскуларизация/2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization 596
Препоръки 2018 на ESC/ESH за поведение при артериална хипертония 1560
Актуализирани препоръки на ESC 2017 фокусирани върху двойната антитромбоцитна терапия при коронарна артериална болест разработени в колаборация с EACTS 1739
Препоръки на ESC 2017 за поведение при остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента 1915
Препоръки на ESC/EACTS 2017 за поведение при клапни сърдечни заболявания 1560
Препоръки на ESC в колаборация с Европейското дружество по съдова хирургия (ESVS) 2017 за диагностика и лечение на периферните артериални заболявания 747
Европейски препоръки 2016 за превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика 2767
Препоръки на ESC 2016 за поведение при предсърдно мъждене разработени в сътрудничество с EACTS 4081
Препоръки на ESC/EAS 2016 за подхода при дислипидемии 2457
Препоръки на ESC 2016 за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 4590
Доклад на ESC 2016 върху сърдечно-съдовата токсичност на онкологичното лечение, разработен под надзора на комитета за практически препоръки към ESC 1620
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с камерни аритмии и превенция на внезапна сърдечна смърт 2926
Препоръки на ESC 2015 за диагностика и лечение на перикардни болести 2627
Препоръки на ESC/ERS 2015 за диагностика и лечение на пулмоналната хипертония 3064
Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 3729
Препоръки на ESC 2015 за поведение при инфекциозен ендокардит 3223
Асоциация за спешни сърдечно-съдови състояния: Инструментариум за вземане на клинични решения 3389
Препоръки на ESC/ESA за сърдечносъдова оценка и поведение при несърдечна хирургия 2014 2822
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагностика и лечение на острия белодробен емболизъм 2014 4593