Препоръки на ESC 2015 за поведение при инфекциозен ендокардит

Работна група по инфекциозен ендокардит на Европейското дружество по кардиология (ESC)

Одобрени от:
Европейска асоциация за кардио-торакална хирургия (European Association for Cardio-Thoracic Surgery, EACTS), Европейска
асоциация по нуклеарна медицина (European Association of Nuclear Medicine, EANM)

Автори/Членове на Работната група: Gilbert Habib* (Председател) (Франция), Patrizio Lancellotti* (Председател) (Белгия), Manuel J. Antunes (Португалия), Maria Grazia Bongiorni
(Италия), Jean-Paul Casalta (Франция), Francesco Del Zotti (Италия), Raluca Dulgheru (Белгия), Gebrine El Khoury (Белгия), Paola Anna Erbaa (Италия), Bernard Iung (Франция), Jose M. Mirob
(Испания), Barbara J. Mulder (Холандия), Edyta Plonska-Gosciniak (Полша), Susanna Price (Обединено кралство), Jolien Roos-Hesselink (Холандия), Ulrika Snygg-Martin (Швеция), Franck
Thuny (Франция), Pilar Tornos Mas (Испания), Isidre Vilacosta (Испания) и Jose Luis Zamorano (Испания).

Европейските препоръки са преведени и се разпространяват с помощта на образователен грант от Дружеството на кардиолозите в България.


Рецензенти: Çetin Erol (CPG координатор) (Турция), Petros Nihoyannopoulos (CPG координатор) (Обединено кралство), Victor Aboyans (Франция), Stefan Agewall (Норвегия), George Athanassopoulos (Гърция), Saide Aytekin (Турция), Werner Benzer (Австрия), Héctor Bueno (Испания), Lidewij Broekhuizen (Холандия), Scipione Carerj (Италия), Bernard Cosyns (Белгия), Julie De Backer (Белгия), Michele De Bonis (Италия), Konstantinos Dimopoulos (Обединено кралство), Erwan Donal (Франция), Heinz Drexel (Австрия), Frank Arnold Flachskampf (Швеция), Roger Hall (Обединено кралство), Sigrun Halvorsen (Норвегия), Bruno Hoenb (Франция), Paulus Kirchhof (Обединено кралство/Германия), Mitja Lainscak (Словения), Adelino F. Leite-Moreira (Португалия), Gregory Y.H. Lip (Обединено кралство), Carlos A. Mestresc (Испания/Обединени арабски емирства), Massimo F. Piepoli (Италия), Prakash P. Punjabi (Обединено кралство), Claudio Rapezzi (Италия), Raphael Rosenhek (Австрия), Kaat Siebens (Белгия), Juan Tamargo (Испания) и David M.Walker (Обединено кралство).

* Автори за кореспонденция:
Gilbert Habib, Service de Cardiologie, C.H.U. De La Timone, Bd Jean Moulin, 13005 Marseille, France, Tel: +33 4 91 38 75 88, Fax: +33 4 91 38 47 64, Email:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Patrizio Lancellotti, University of Liège Hospital, GIGA Cardiovascular Sciences, Departments of Cardiology, Heart Valve Clinic, CHU Sart Tilman, Liège, Belgium – GVM Care and Research,
E.S. Health Science Foundation, Lugo (RA), Italy, Tel: +3243667196, Fax: +3243667194, Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Други подразделения на ESC взели участие в разработката на този документ:
Асоциации: Acute Cardiovascular Care Association (ACCA), European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR), European Association of Cardiovascular
Imaging (EACVI), European Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Failure Association (HFA).
Съвети: Council for Cardiology Practice (CCP), Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP), Council on Cardiovascular Primary Care (CCPC).
Работни групи: Cardiovascular Pharmacotherapy, Cardiovascular Surgery, Grown-up Congenital Heart Disease, Myocardial and Pericardial Diseases, Pulmonary Circulation and Right
Ventricular Function, Thrombosis, Valvular Heart Disease.

Съдържанието на тези препоръки на Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology, ESC) се публикува само за лично и образователно ползване.
Ползването им за комерсиални цели не е разрешено. Нито една част от препоръките на ESC не може да бъде превеждана или размножавана под каквато и да е форма без
писменото разрешение на ESC. Разрешението може да се получи чрез изпращане на писмена молба до издателя на European Heart Journal, Oxford University Press, и на страната
упълномощена да издава такива разрешения от името на ESC.

Отказ от отговорност: Препоръките на ESC представят становищата на ESC постигнати след внимателно обмисляне на научните и медицинските знания и доказателства
налични към момента на публикуването им. ESC не носи отговорност в случай на противоречие, несъответствие и/или двусмислие между Препоръките на ESC и други офи-
циални препоръки или насоки издадени от съответните обществени здравни органи, по-специално по отношение на добрата практика в здравеопазването или терапевтич-
ните стратегии. Здравните специалисти са насърчавани да ги вземат изцяло предвид при изготвянето на клиничната си преценка, както и при определянето и прилагането
на превантивни, диагностични или терапевтични медицински стратегии. Препоръките обаче не отменят индивидуалната отговорност на здравните специалисти да вземат
правилни и точни решения, съобразени със здравословното състояние на конкретния пациент и след обсъждане с него, а когато е необходимо и с лицето полагащо грижи за
него. Отговорност на здравния специалист е и да провери всички официални правила и препоръки или указания на компетентните обществени здравни органи, за да подхо-
ди към всеки отделен случай според утвърдените научни данни съответстващи на етичните и професионалните му задължения. Отговорност на здравния специалист е и да
провери правилата и наредбите отнасящи се до лекарствата и медицинските изделия към момента на тяхното предписване.

© Европейско дружество по кардиология 2015. Всички права запазени. За разрешения, моля пишете на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Публикувано онлайн преди отпечатването на 29 август 2015