Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента

Работна група на Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology, ESC) за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента

Автори/членове на работната група:
Marco Roffi* (Председател) (Швейцария), Carlo Patrono* (Председател) (талия), Jean-Philippe Collet† (Франция), Christian Mueller† (Швейцария), Marco Valgimigli** (Холандия), Felicita Andreotti (Италия), Jeroen J. Bax (Холандия), Michael A. Borger (Германия), Carlos Brotons (Испания), Derek P. Chew (Австралия), Baris Gencer (Швейцария), Gerd Hasenfuss (Германия), Keld Kjeldsen (Дания), Patrizio Lancellotti (Белгия), Ulf Landmesser (Германия), Julinda Mehilli (Германия), Debabrata Mukherjee (САЩ), Robert F. Storey (Обединено кралство) и StephanWindecker (Швейцария)

Европейските препоръки са преведени и се разпространяват с помощта на образователен грант от Дружеството на кардиолозите в България.

Рецензенти:
Helmut Baumgartner (Координатор от CPG) (Германия), Oliver Gaemperli (Координатор от CPG) (Швейцария), Stephan Achenbach (Германия), Stefan Agewall (Норвегия), Lina Badimon (Испания), Colin Baigent (Обединено кралство), Hйctor Bueno (Испания), Raffaele Bugiardini (Италия), Scipione Carerj (Италия), Filip Casselman (Белгия), Thomas Cuisset (Франция), Зetin Erol (Турция), Donna Fitzsimons (Обединено кралство), Martin Halle (Германия), Christian Hamm (Германия), David Hildick-Smith (Обединено кралство), Kurt Huber (Австрия), Efstathios Iliodromitis (Гърция), Stefan James (Швеция), Basil S. Lewis (Израел), Gregory Y. H. Lip (Обединено кралство), Massimo F. Piepoli (Италия), Dimitrios Richter (Гърция), Thomas Rosemann (Швейцария), Udo Sechtem (Германия), Ph. Gabriel Steg (Франция), Christian Vrints (Белгия) и Jose Luis Zamorano (Испания).

* Автори за кореспонденция: Marco Roffi, Division of Cardiology, University Hospital, Rue Gabrielle Perret-Gentil 4, 1211 Geneva 14, Switzerland, Tel: +41 22 37 23 743, Fax: +41 22 37
27 229, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Carlo Patrono, Istituto di Farmacologia, Universitа Cattolica del Sacro Cuore, Largo F. Vito 1, IT-00168 Rome, Italy, Tel: +39 06 30154253, Fax: +39 06 3050159, E-mail: carlo.patrono@
rm.unicatt.it
** Връзките с координаторите на отделните части са дадени в Притурката.

Рецензентите от Комисията за практически препоръки (Committee for Practice Guidelines, CPG) на ESC и националните кардиологични дружества са дадени в Притурката.
Други подразделения на ESC взели участие в разработката на този документ:

Асоциации: Acute Cardiovascular Care Association (ACCA), European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR), European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Heart Failure Association (HFA).
Съвети: Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP), Council for Cardiology Practice (CCP), Council on Cardiovascular Primary Care (CCPC).
Работни групи: Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy,Working Group on Cardiovascular Surgery,Working Group on Coronary Pathophysiology and Microcirculation,Working Group on Thrombosis.
Съдържанието на тези препоръки на Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology, ESC) се публикува само за лично и образователно ползване.
Ползването им за комерсиални цели не е разрешено. Нито една част от препоръките на ESC не може да бъде превеждана или размножавана под каквато и да е форма без писменото разрешение на ESC. Разрешението може да се получи чрез изпращане на писмена молба до издателя на European Heart Journal, Oxford University Press, и на страната упълномощена да издава такива разрешения от името на ESC.

Отказ от отговорност: Препоръките на ESC представят становищата на ESC постигнати след внимателно обмисляне на научните и медицинските знания и доказателства налични към момента на публикуването им. ESC не носи отговорност в случай на противоречие, несъответствие и/или двусмислие между Препоръките на ESC и други официални препоръки или насоки издадени от съответните обществени здравни органи, по-специално по отношение на добрата практика в здравеопазването или терапевтичните стратегии. Здравните специалисти са насърчавани да ги вземат изцяло предвид при изготвянето на клиничната си преценка, както и при определянето и прилагането на превантивни, диагностични или терапевтични медицински стратегии. Препоръките обаче не отменят индивидуалната отговорност на здравните специалисти да вземат правилни и точни решения, съобразени със здравословното състояние на конкретния пациент и след обсъждане с него, а когато е необходимо и с лицето полагащо грижи за него. Отговорност на здравния специалист е и да провери всички официални правила и препоръки или указания на компетентните обществени здравни органи, за да подходи към всеки отделен случай според утвърдените научни данни съответстващи на етичните и професионалните му задължения. Отговорност на здравния специалист е и да провери правилата и наредбите отнасящи се до лекарствата и медицинските изделия към момента на тяхното предписване.

© Европейско дружество по кардиология 2015. Всички права запазени. За разрешения, моля пишете на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Рецензенти от националните кардиологични дружества: посочени в Приложението.

Редактор: проф. Арман Постаджиян, д.м., Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Анна“, бъдещ Председател на Дружество на кардиолозите в България, FESC.
Декларациите за конфликт на интереси на всички експерти участващи в разработването на тези препоръки са включени в уебсайта на ESC http://www.escardio.org/guidelines.


Публикувано онлайн преди отпечатването на 11 септември 2015 г.