Препоръки на ESC/ERS 2015 за диагностика и лечение на пулмоналната хипертония

Европейското дружество по кардиология (ESC) и Европейското респираторно дружество (ERS, European Respiratory Society)

Одобрено от: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT)

Автори/членове на работната група:
Nazzareno Galiè* (Председател от ESC) (Италия) Marc Humbert*a (Председател от ERS) (Франция), Jean-Luc Vachieryc (Белгия), Simon Gibbs (Обединено кралство), Irene Lang (Австрия), Adam Torbicki (Полша), Gérald Simonneaua (Франция), Andrew Peacocka (Обединено кралство), Anton Vonk Noordegraafa (Холандия), Maurice Beghettib (Швейцария), Ardeschir Ghofrania (Германия), Miguel Angel Gomez Sanchez (Испания), Georg Hansmannb (Германия), Walter Klepetkoc (Австрия), Patrizio Lancellotti (Белгия), Marco Matuccid (Италия), Theresa McDonagh (Обединено кралство), Luc A. Pierard (Белгия), Pedro T. Trindade (Швейцария), Maurizio Zompatorie (Италия) и Marius Hoepera (Германия)

Европейските препоръки са преведени и се разпространяват с помощта на образователен грант от Дружеството на кардиолозите в България

Рецензенти: Victor Aboyans (Координатор от CPG) (Франция), Antonio Vaz Carneiro (Координатор от CPG) (Португалия), Stephan Achenbach (Германия), Stefan Agewall (Норвегия), Yannick Allanored (Франция), Riccardo Asteggiano (Италия), Luigi Paolo Badano

* Автори за кореспонденция: Nazzareno Galiè, Department of Experimental, Diagnostic and Specialty Medicine–DIMES, University of Bologna, Via Massarenti 9, 40138 Bologna, Italy,
Tel: +39 051 349 858, Fax: +39 051 344 859, Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Marc Humbert, Service de Pneumologie, Hôpital Bicêtre, Université Paris-Sud, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, 78 rue du Général Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicetre, France,
Tel: +33 145217972, Fax: +33 145217971, Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Рецензентите от Комисията за практически препоръки (Committee for Practice Guidelines, CPG) на ESC и националните кардиологични дружества са изброени в Приложението.
a. Представляващ European Respiratory Society;
b. Представляващ Association for European Paediatric and Congenital Cardiology;
c. Представляващ International Society for Heart and Lung Transplantation;
d. Представляващ European League Against Rheumatism; и
e. Представляващ European Society of Radiology.

Други подразделения на ESC взели участие в разработката на този документ:
Асоциации: Acute Cardiovascular Care Association (ACCA), European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR), European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), European Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Failure Association (HFA).
Съвети: Council for Cardiology Practice (CCP), Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP), Council on Cardiovascular Primary Care (CCPC).
Работни групи: Cardiovascular Pharmacotherapy, Cardiovascular Surgery, Grown-up Congenital Heart Disease, Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function, Valvular Heart Disease.

Съдържанието на тези препоръки на Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology, ESC) се публикува само за лично и образователно ползване.
Ползването им за комерсиални цели не е разрешено. Нито една част от препоръките на ESC/ERS не може да бъде превеждана или размножавана под каквато и да е форма без писменото разрешение на ESC и/или ERS. Разрешението може да се получи след изпращане на писмена молба до Oxford University Press, издател на European Heart Journal или до European Respiratory Journal и до страната упълномощена да издава такива разрешения от името на ESC и ERS.

Отказ от отговорност:
Препоръките на ESC/ ERS представят становищата на ESC и ERS постигнати след внимателно обмисляне на научните и медицинските знания и доказателства налични към момента на публикуването им. ESC и ERS не носят отговорност в случай на противоречие, несъответствие и/или двусмислие между препоръките на ESC/

ERS и други официални препоръки или насоки издадени от съответните обществени здравни органи, по-специално по отношение на добрата практика в здравеопазването или терапевтичните стратегии. Здравните специалисти са насърчавани да ги вземат изцяло предвид при изготвянето на клиничната си преценка, както и при определянето и прилагането на превантивни, диагностични или терапевтични медицински стратегии. Препоръките на ESC/ERS обаче не отменят индивидуалната отговорност на здравните специалисти да вземат правилни и точни решения, съобразени със здравословното състояние на конкретния пациент и след обсъждане с него, а когато е необходимо и с лицето полагащо грижи за него. Освен това, препоръките на ESC/ERS не освобождават здравния специалист от отговорността да се запознае изцяло и внимателно със съответните официални актуализирани указания или насоки публикувани от компетентните обществени здравни органи, за да подходи към всеки отделен случай според утвърдените научни данни съответстващи на етичните и професионалните му задължения. Отговорност на здравния специалист е и да провери правилата и наредбите отнасящи се до лекарствата и медицинските изделия към момента на тяхното предписване.

Публикувано за сметка на European Society of Cardiology. Всички права запазени. © 2015 European Society of Cardiology & European Respiratory Society.

Тази статия е публикувана едновременно в European Heart Journal (10.1093/eurheartj/ehv317) и European Respiratory Journal (10.1183/13993003.01032-2015). Двете публикации са идентични, с изключение на незначителни стилистични и езикови разлики съответстващи на стила на съответното списание. И двата текста могат да бъдат използвани при цитиране на тази статия.

(Италия), Joan Albert Barberàa (Испания), Hélène Bouvaist (Франция), Héctor Bueno (Испания), Robert A. Byrne (Германия), Scipione Carerj (Италия), Graça Castro (Португалия), Çetin Erol (Турция), Volkmar Falk (Германия), Christian Funck-Brentano (Франция), Matthias Gorenflob (Германия), John Grantonc (Канада), Bernard Iung (Франция), David G. Kiely (Обединено кралство), Paulus Kirchhof (Германия/Обединено кралство), Barbro Kjellstrom (Швеция), Ulf Landmesser (Швейцария), John Lekakis (Гърция), Christos Lionis (Гърция), Gregory Y. H. Lip (Обединено кралство), Stylianos E. Orfanosa (Гърция), Myung H. Parkc (САЩ), Massimo F. Piepoli (Италия), Piotr Ponikowski (Полша), Marie-Pierre Revele (Франция), David Rigaua (методолог от ERS) (Швейцария), Stephan Rosenkranz (Германия), Heinz Völler (Германия) и Jose Luis Zamorano (Испания).

Рецензенти от националните кардиологични дружества: посочени в Приложението.

Редактор: доц. д-р Васил Велчев, FACC, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Света Анна“ АД, Председател на Дружеството на кардиолозите в България, Член на националния борд по кардиология към БЛС.

Декларациите за конфликт на интереси на всички експерти участващи в разработването на тези препоръки са включени в уебсайта на ESC http://www.escardio.org/guidelines.