Logo

Препоръки на ESC 2015 за диагностика и лечение на перикардни болести

Работна група по диагностика и лечение на перикардни болести на Евро пейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology, ESC)
Одобрени  от:  Европейското  дружество  по  кардиоторакална  хирургия  (European Association for Cardio-Thoracic Surgery, EACTS)

Автори/членове на работната група: Yehuda Adler* (Председател) (Израел), Philippe Charron* (Председател)  (Франция),  Massimo  Imazio †   (Италия),  Luigi  Badano  (Италия),  Gonzalo  Barón-Esquivias  (Испания),  Jan  Bogaert  (Белгия),  Antonio  Brucato  (Италия),  Pascal  Gueret  (Франция), Karin Klingel (Германия), Christos Lionis (Гърция), Bernhard Maisch (Германия), Bongani Mayosi  (Южна  Африка),  Alain  Pavie  (Франция),  Arsen  D.  Ristić  (Сърбия),  Manel  Sabaté  Tenas  (Испания), Petar Seferovic (Сърбия), Karl Swedberg (Швеция) и Witold Tomkowski (Полша)

Европейските препоръки са преведени и се разпространяват с помощта на образователен грант от Дружеството на кардиолозите в България.

Рецензенти:  Stephan  Achenbach  (Координатор,  CPG)  (Германия),  Stefan  Agewall  (Координатор,  CPG)  (Норвегия),  Nawwar  Al-Attar  (Обединено  кралство),  Juan  Angel  Ferrer  (Испания),  Michael  Arad  (Израел),  Riccardo  Asteggiano  (Италия),  Héctor  Bueno  (Испания),  Alida  L.  P.  Caforio  (Италия),  Scipione  Carerj  (Италия),  Claudio  Ceconi  (Италия),  Arturo  Evangelista  (Испания),  Frank  Flachskampf  (Швеция),  George  Giannakoulas  (Гърция),  Stephan  Gielen  (Германия),  Gilbert  Habib  (Франция),  Philippe  Kolh  (Белгия),  Ekaterini  Lambrinou  (Кипър),  Patrizio  Lancellotti  (Белгия),  George  Lazaros  (Гърция),  Ales  Linhart  (Чешка  република),  Philippe  Meurin  (Франция),  Koen  Nieman  (Холандия),  Massimo  F.  Piepoli  (Италия),  Susanna  Price  (Обединено  кралство),  Jolien  Roos-Hesselink  (Холандия),  François  Roubille  (Франция),  Frank  Ruschitzka  (Швейцария),  Jaume  Sagristà  Sauleda  (Испания), 
Miguel Sousa-Uvaa  (Португалия), Jens Uwe Voigt (Белгия) и Jose Luis Zamorano (Испания).
* Автори за кореспонденция: Yehuda Adler, Management, Sheba Medical Center, Tel Hashomer Hospital, City of Ramat-Gan, 5265601, Israel. Affiliated with Sackler Medical School, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, Tel: +972 03 530 44 67, Fax: +972 03 530 5118, Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Philippe Charron, Service de Cardiologie, Chu Ambroise Paré, 9 av Charles de Gaulle, 92104 Boulogne Billancourt, France, Tel: +33 1 49 09 55 43, Fax: +33 1 42 16 13 64, Email: philippe.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 Massimo Imazio: координатор, координатите за връзка са дадени в притурката.
a
 Представляващ Европейска асоциация по кардиоторакална хирургия (EACTS).

Подразделения на ESC взели участие в разработката на този документ:
Асоциации: Acute Cardiovascular Care Association (ACCA), European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR), European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Heart Failure Association (HFA).
Съвети: Council for Cardiology Practice (CCP), Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP), Council on Cardiovascular Primary Care (CCPC).
Работни групи: Cardiovascular Pharmacotherapy, Cardiovascular Surgery, Grown-up Congenital Heart Disease, Myocardial and Pericardial Diseases, Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function, Valvular Heart Disease.

Съдържанието  на  тези  препоръки  на  Европейското  дружество  по  кардиология  (ESC)  се  публикува  само  за  лично  и  образователно  ползване.  Ползването  им  за  търговски цели не е разрешено. Нито една част от указанията на ESC не може да бъде превеждана или размножавана под каквато и да е форма без писменото разрешение на ESC. Разрешението може да се получи след изпращане на писмена молба до Oxford University Press, издател на European Heart Journal и до страната упълномощена да издава такива разрешения от името на ESC.
Отказ от отговорност:  Препоръките  на  ESC  представят  становищата  на  ESC  постигнати  след  внимателно  обмисляне  на  научните  и  медицинските  знания  и  доказателства  налични към момента на публикуването им. ESC не носи отговорност в случай на противоречие, несъответствие и/или двусмислие между препоръките на ESC и други официални препоръки или насоки издадени от съответните обществени здравни органи, по-специално по отношение на добрата практика в здравеопазването или терапевтичните стратегии. Здравните специалисти са насърчавани да ги вземат изцяло предвид при изготвянето на клиничната си преценка, както и при определянето и прилагането на превантивни, диагностични или терапевтични медицински стратегии. Препоръките на ESC обаче не отменят индивидуалната отговорност на здравните специалисти да вземат правилни и точни решения, съобразени със здравословното състояние на конкретния пациент и след обсъждане с него, а когато е необходимо и с лицето полагащо грижи  за  него.  Освен  това,  препоръките  на  ESC  не  освобождават  здравния  специалист  от  отговорността  да  се  запознае  изцяло  и  внимателно  със  съответните  официални актуализирани указания или насоки публикувани от компетентните обществени здравни органи, за да подходи към всеки отделен случай според утвърдените научни данни съответстващи на етичните и професионалните му задължения. Отговорност на здравния специалист е и да провери правилата и наредбите отнасящи се до лекарствата и медицинските изделия към момента на тяхното предписване.

© Европейско дружество по кардиология и Европейско дружество по кардиоторакална хирургия 2015. Всички права запазени. За разрешения, моля пишете на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Списък  на  рецензентите  от  Комитета  по  практически  препоръки  на  ESC  (CPG)  и  Националните  кардиологични  дружества  е  даден в притурката.

Редактор:  Доц. д-р Пламен Петровски – Началник на клиника „Функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания“ във Военномедицинска Академия, член на УС на ДКБ.

Декларациите за интерес на авторите и рецензентите участващи в разработката на тези препоръки са достъпни в уебсайта на ESC www.escardio.org/guidelines

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.