Препоръки на ESC 2015 за поведение при пациенти с камерни аритмии и превенция на внезапна сърдечна смърт

Работна група на Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology, ESC) по камерни аритмии и превенция на внезапна сърдечна смърт

Одобрени от: Асоциацията по европейска педиатрична и вродена кардиология (Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, AEPC)

Автори/членове: Silvia G. Priori* (Председател) (Италия), Carina Blomström-Lundqvist* (Председател) (Швеция), Andrea Mazzanti** (Италия), Nico Bloma (Холандия), Martin Borggrefe (Германия), John Camm (Обединено кралство), Perry Mark Elliott (Обединено кралство), Donna Fitzsimons (Обединено кралство), Robert Hatala (Словакия), Gerhard Hindricks (Германия), Paulus Kirchhof (Обединено кралство/Германия), Keld Kjeldsen (Дания), Karl-Heinz Kuck (Германия), Antonio Hernandez-Madrid (Испания), Nikolaos Nikolaou (Гърция), Tone M. Norekvål (Норвегия), Christian Spaulding (Франция) и Dirk J. Van Veldhuisen (Холандия)

Европейските препоръки са преведени и се разпространяват с помощта на образователен грант от Дружеството на кардиолозите в България.


* Автори за кореспонденция: Silvia Giuliana Priori, Department of Molecular Medicine University of Pavia, Cardiology & Molecular Cardiology, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Via Salvatore Maugeri 10/10A, IT-27100 Pavia, Italy, Tel: +39 0382 592 040, Fax: +39 0382 592 059, Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Carina Blomström-Lundqvist, Department of Cardiology, Institution of Medical Science, Uppsala University, SE-751 85 Uppsala, Sweden, Tel: +46 18 611 3113, Fax: +46 18 510 243, Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
** Andrea Mazzanti: координатор, за връзка вижте притурката.
a Представляващ Асоциацията по европейска педиатрична и вродена кардиология (AEPC).

Други подразделения на ESC взели участие в разработката на този документ:
Асоциации: Acute Cardiovascular Care Association (ACCA), European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), European Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Failure Association (HFA).
Съвети: Council for Cardiology Practice (CCP), Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP), Council on Cardiovascular Primary Care (CCPC), Council on Hypertension. Работни групи: Cardiac Cellular Electrophysiology, Cardiovascular Pharmacotherapy, Cardiovascular Surgery, Grown-up Congenital Heart Disease, Myocardial and Pericardial Diseases, Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function, Thrombosis, Valvular Heart Disease.

Съдържанието на тези препоръки на Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology, ESC) се публикува само за лично и образователно ползване.

Ползването им за комерсиални цели не е разрешено. Нито една част от препоръките на ESC не може да бъде превеждана или размножавана под каквато и да е форма без писменото разрешение на ESC. Разрешението може да се получи чрез изпращане на писмена молба до издателя на European Heart Journal, Oxford University Press, и на страната упълномощена да издава такива разрешения от името на ESC.

Отказ от отговорност: Препоръките на ESC представят становищата на ESC постигнати след внимателно обмисляне на научните и медицинските знания и доказателства налични към момента на публикуването им. ESC не носи отговорност в случай на противоречие, несъответствие и/или двусмислие между Препоръките на ESC и други официални препоръки или насоки издадени от съответните обществени здравни органи, по-специално по отношение на добрата практика в здравеопазването или терапевтичните стратегии. Здравните специалисти са насърчавани да ги вземат изцяло предвид при изготвянето на клиничната си преценка, както и при определянето и прилагането на превантивни, диагностични или терапевтични медицински стратегии. Препоръките обаче не отменят индивидуалната отговорност на здравните специалисти да вземат правилни и точни решения, съобразени със здравословното състояние на конкретния пациент и след обсъждане с него, а когато е необходимо и с лицето полагащо грижи за него. Отговорност на здравния специалист е и да провери всички официални правила и препоръки или указания на компетентните обществени здравни органи, за да подходи към всеки отделен случай според утвърдените научни данни съответстващи на етичните и професионалните му задължения. Отговорност на здравния специалист е и да провери правилата и наредбите отнасящи се до лекарствата и медицинските изделия към момента на тяхното предписване.
© Европейско дружество по кардиология 2015. Всички права запазени. За разрешения, моля пишете на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Рецензенти: Philippe Kolh (координатор от CPG) (Белгия), Gregory Y. H. Lip (координатор от CPG) (Обединено кралство), Stefan Agewall (Норвегия), Gonzalo Barón-Esquivias (Испания), Giuseppe Boriani (Италия), Werner Budts (Белгия), Héctor Bueno (Испания), Davide Capodanno (Италия), Scipione Carerj (Италия), Maria G. Crespo-Leiro (Испания), Martin Czerny (Швейцария), Christi Deaton (Обединено кралство), Dobromir Dobrev (Германия), Çetin Erol (Турция), Maurizio Galderisi (Италия), Bulent Gorenek (Турция), Thomas Kriebel (Германия), Pier Lambiase (Обединено кралство), Patrizio Lancellotti (Белгия), Deirdre A. Lane (Обединено кралство), Irene Lang (Австрия), Athanasios J. Manolis (Гърция), Joao Morais (Португалия), Javier Moreno (Испания), Massimo F.
Piepoli (Италия), Frans H. Rutten (Холандия), Beata Sredniawa (Полша), Jose L. Zamorano (Испания) и Faiez Zannad (Франция).

Рецензенти от националните кардиологични дружества: посочени в Приложението.

Редактор: Доц. д-р Чавдар Шалганов д.м. –  Ръководител Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения в Клиника по кардиология към НКБ, Член на Управителния съвет на Дружество на Кардиолозите в България, Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология, EHRA.

Декларациите за интерес на авторите и рецензентите участващи в разработката на тези препоръки са достъпни в уебсайта на ESC www.escardio.org/guidelines

Публикувано онлайн преди отпечатването на 29 август 2015