Препоръки на ESC/EAS 2016 за подхода при дислипидемии

Работна група по подхода при дислипидемии на Европейското дружество по кардиология (ESC) и Европейското дружество по атеросклероза (EAS)

Разработени със специалното участие на Европейската асоциация по сърдечно-съдова превенция и рехабилитация (EACPR)

Автори/Членове на работната група: Alberico L. Catapano* (Председател) (Италия), Ian Graham* (Председател) (Ирландия), Guy De Backer (Белгия), OlovWiklund (Швеция), M. John Chapman (Франция), Heinz Drexel (Австрия), ArnoW. Hoes (Холандия), Catriona S. Jennings (Обединено кралство), Ulf Landmesser (Германия), Terje R. Pedersen (Норвегия), Željko Reiner (Хърватия), Gabriele Riccardi (Италия), Marja-Riita Taskinen (Финландия), Lale
Tokgozoglu (Турция), W. M. Monique Verschuren (Холандия), Charalambos Vlachopoulos (Гърция), David A.Wood (Обединено кралство), Jose Luis Zamorano (Испания). Допълнителен участик: Marie-Therese Cooney (Ирландия)

Европейските препоръки са преведени и се разпространяват с помощта на образователен грант от Дружеството на кардиолозите в България.

Изданието е отпечатано с подкрепата на: Actavis • AstraZeneca • Bayer • Novartis • Sanofi.

Рецензенти: Lina Badimon (координатор от CPG) (Испания), Christian Funck-Brentano (координатор от CPG) (Франция), Stefan Agewall (Норвегия), Gonzalo Barón-Esquivias (Испания), Jan Borén (Швеция), Eric Bruckert (Франция), Alberto Cordero (Испания), Alberto Corsini (Италия), Pantaleo Giannuzzi (Италия), François Gueyffier (Франция), Goran Krstačić (Хърватия), Maddalena Lettino (Италия), Christos Lionis (Гърция), Gregory Y. H. Lip (Обединено кралство), Pedro Marques-Vidal (Швейцария), Davor Milicic (Хърватия), Juan Pedro-Botet (Италия), Massimo F. Piepoli (Италия), Angelos G. Rigopoulos (Германия), Frank Ruschitzka (Швейцария), José Tuñón (Испания), Arnold von Eckardstein (Швейцария), Michal Vrablik (Чешка република), Thomas W. Weiss (Австрия), BryanWilliams (Обединено кралство), Stephan Windecker (Швейцария), and Reuven Zimlichman (Израел).

* Кореспонденти:
L. Catapano, Department of Pharmacological and Biomolecular Sciences, University of Milan, Via Balzaretti 9, 20133 Milan, and Multimedica IRCCS (MI) Italy. Tel: +39 02 5031 8401, Fax: +39 02 5031 8386, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ian Graham, Cardiology Department, Hermitage Medical Clinic, Old Lucan Road, Dublin 20, Dublin, Ireland. Tel: +353 1 6459715, Fax: +353 1 6459714, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Рецензентите от Комитета по практически препоръки (Committee for Practice Guidelines, (CPG) на ESC и националните кардиологични дружества са посочени в Приложението.
Подразделения на ESC участвали в разработката на този документ:
Асоциации: Acute Cardiovascular Care Association (ACCA), European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR), European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Heart Failure Association (HFA).
Съвети: Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions, Council for Cardiology Practice, Council on Cardiovascular Primary Care, Council on Hypertension.
Работни групи: Atherosclerosis & Vascular Biology, Cardiovascular Pharmacotherapy, Coronary Pathophysiology & Microcirculation, E-cardiology, Myocardial and Pericardial Diseases,
Peripheral Circulation, Thrombosis.

Съдържанието на тези препоръки на European Society of Cardiology (ESC) European Atherosclerosis Society (EAS) се публикува само за лични и образователни цели. Не се разрешава комерсиалната употреба. Никаква част от Препоръките на ESC не може да бъде превеждана или възпроизвеждана под каквато и да е форма без писмено съгласие на ESC. Разрешение може да бъде получено след изпращане на писмена молба до Oxford University Press, издател на European Heart Journal и инстанция оторизирана да дава такива разрешения от името на ESC (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).

Отказ от отговорност: Препоръките на ESC представят становищата на ESC постигнати след внимателно обмисляне на научните и медицинските знания и доказателства налични към момента на публикуването им. ESC не носи отговорност в случай на противоречие, несъответствие и/или двусмислие между препоръките на ESC и други официални препоръки или насоки издадени от съответните обществени здравни органи, по-специално по отношение на добрата практика в здравеопазването или терапевтичните стратегии. Здравните специалисти са насърчавани да вземат изцяло предвид Препоръките на ESC при подготовката на клиничната си преценка, както и при определянето и прилагането на превантивни, диагностични или терапевтични медицински стратегии. Препоръките на ESC обаче не отменят индивидуалната отговорност на здравните специалисти да вземат правилни и точни решения, съобразени със здравословното състояние на конкретния пациент и след обсъждане с него, а когато е необходимо и с лицето полагащо грижи за него. Освен това, Препоръките на ESC не освобождават здравния специалист от отговорността да се запознае изцяло и внимателно със съответните официални актуални указания или насоки публикувани от компетентните обществени здравни органи, за да подходи към всеки отделен случай според утвърдените научни данни, в съответствие с етичните и професионалните му задължения. Отговорност на здравния специалист е и да провери правилата и наредбите отнасящи се до лекарствата и медицинските изделия към момента на тяхното предписване.

© Европейско дружество по кардиология 2016. Всички права запазени. За разрешения, моля пишете на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Редактор: проф. Арман Постаджиян, д.м., Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Анна“, Председател на Дружество на кардиолозите в България, FESC.

Декларациите за конфликт на интереси на всички експерти участвали в разработката на тези препоръки са публикувани в уебсайта на ESC http://www.escardio.org/guidelines.