Европейски препоръки 2016 за превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика

Шеста съвместна работна група на European Society of Cardiology (ESC) и други дружества по превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика (включително представители на 10 дружества и поканени експерти)

Разработени със специалното участие на Европейската асоциация по сърдечно-съдова превенция и рехабилитация (European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, EACPR)

Автори/членове на работната група: Massimo F. Piepoli* (Председател) (Италия), Arno W. Hoes* (Председател) (Холандия), Stefan Agewall (Норвегия)1, Christian Albus (Германия)9, Carlos Brotons (Испания)10, Alberico L. Catapano (Италия)3, Marie-Therese Cooney (Ирландия)1, Ugo Corrà (Италия)1, Bernard Cosyns (Белгия)1, Christi Deaton (Обединено кралство)1, Ian Graham (Ирландия)1, Michael Stephen Hall (Обединено кралство)7, F. D. Richard Hobbs (Обединено кралство)10, Maja-Lisa Løchen (Норвегия)1, Herbert Löllgen (Германия)8, Pedro Marques-Vidal (Швейцария)1, Joep Perk (Швеция)1, Eva Prescott (Дания)1, Josep Redon (Испания)5, Dimitrios J. Richter (Гърция)1, Naveed Sattar (Обединено кралство)2, Yvo Smulders (Холандия)1, Monica Tiberi (Италия)1, H. Bart van derWorp (Холандия)6, Ineke van Dis (Холандия)4, W. M. Monique Verschuren (Холандия)1
Допълнителен участик: Simone Binno (Италия)

* Кореспонденти:
Massimo F. Piepoli, Heart Failure Unit, Cardiology Department, Polichirurgico Hospital G. Da Saliceto, Cantone Del Cristo, 29121 Piacenza, Emilia Romagna, Italy,
Tel: +39 0523 30 32 17, Fax: +39 0523 30 32 20, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Arno W. Hoes, Julius Center for Health Sciences and Primary Care, University Medical Center Utrecht, PO Box 85500 (HP Str. 6.131), 3508 GA Utrecht, The Netherlands,
Tel: +31 88 756 8193, Fax: +31 88 756 8099, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Рецензентите от Комитета по практически препоръки (Committee for Practice Guidelines, (CPG) на ESC и националните кардиологични дружества са посочени в Приложението.

Подразделения на ESC участвали в разработката на този документ:
Асоциации: European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR), European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), European Association of
Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Heart Failure Association (HFA).
Съвети: Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions, Council for Cardiology Practice, Council on Cardiovascular Primary Care.
Работни групи: Cardiovascular Pharmacotherapy.

Съдържанието на тези препоръки на European Society of Cardiology (ESC) се публикува само за лични и образователни цели. Не се разрешава комерсиалната употреба. Никаква част от Препоръките на ESC не може да бъде превеждана или възпроизвеждана под каквато и да е форма без писмено съгласие на ESC. Разрешение може да бъде получено след изпращане на писмена молба до Oxford University Press, издател на European Heart Journal и инстанция оторизирана да дава такива разрешения от името на ESC.

Отказ от отговорност: Препоръките на ESC представят становищата на ESC постигнати след внимателно обмисляне на научните и медицинските знания и доказателства налични към момента на публикуването им. ESC не носи отговорност в случай на противоречие, несъответствие и/или двусмислие между препоръките на ESC и други официални препоръки или насоки издадени от съответните обществени здравни органи, по-специално по отношение на добрата практика в здравеопазването или терапевтичните стратегии. Здравните специалисти са насърчавани да вземат изцяло предвид Препоръките на ESC при подготовката на клиничната си преценка, както и при определянето и прилагането на превантивни, диагностични или терапевтични медицински стратегии. Препоръките на ESC обаче не отменят индивидуалната отговорност на здравните специалисти да вземат правилни и точни решения, съобразени със здравословното състояние на конкретния пациент и след обсъждане с него, а когато е необходимо и с лицето полагащо грижи за него. Освен това, Препоръките на ESC не освобождават здравния специалист от отговорността да се запознае изцяло и внимателно със съответните официални актуални указания или насоки публикувани от компетентните обществени здравни органи, за да подходи към всеки отделен случай според утвърдените научни данни, в съответствие с етичните и професионалните му задължения. Отговорност на здравния специалист е и да провери правилата и наредбите отнасящи се до лекарствата и медицинските изделия към момента на тяхното предписване.

© Европейско дружество по кардиология 2016. Всички права запазени. За разрешения, моля пишете на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Европейските препоръки са преведени и се разпространяват с помощта на образователен грант от Дружеството на кардиолозите в България.

Изданието е отпечатано с подкрепата на: Actavis • AstraZeneca • Bayer • Novartis • Sanofi.

Рецензенти: Guy De Backer (CPG, координатор) (Белгия), Marco Roffi (CPG, координатор) (Швейцария), Victor Aboyans (Франция)1, Norbert Bachl (Австрия)8, Héctor Bueno (Испания)1, Scipione Carerj (Италия)1, Leslie Cho (САЩ)1, John Cox (Ирландия)10, Johan De Sutter (Белгия)1, Günther Egidi (Германия)1, Miles Fisher (Обединено кралство)2, Donna Fitzsimons (Обединено кралство)1, Oscar H. Franco (Холандия)1, Maxime Guenoun (Франция)1, Catriona Jennings (Обединено кралство)1, Borut Jug (Словения)4, Paulus Kirchhof (Обединено кралство/Германия)1, Kornelia Kotseva (Обединено кралство)1, Gregory Y.H. Lip (Обединено кралство)1, François Mach
(Швейцария)1, Giuseppe Mancia (Италия)5, Franz Martin Bermudo (Испания)7, Alessandro Mezzani (Италия)1, Alexander Niessner (Австрия)1, Piotr Ponikowski (Полша)1, Bernhard Rauch (Германия)1, Lars Rydén (Швеция)1, Adrienne Stauder (Унгария)9, Guillaume Turc (Франция)6, Olov Wiklund (Швеция)3, Stephan Windecker (Швейцария)1, Jose Luis Zamorano (Испания)1.

Дружества: 1European Society of Cardiology (ESC); 2European Association for the Study of Diabetes (EASD); 3European Atherosclerosis Society (EAS); 4European Heart Network (EHN); 5European Society of Hypertension (ESH); 6European Stroke Organisation (ESO); 7International Diabetes Federation European Region (IDF Europe); 8International Federation of Sport Medicine (FIMS); 9International Society of Behavioural Medicine (ISBM); 10WONCA Europe.

Редактор: доц. д-р Иван Груев – Завеждащ звено по Функционална диагностика към НМТБ „Цар Борис ІІІ”, Член на Управителния съвет на Дружество на Кардиолозите в България, Българска лига по хипертония, European Society of Cardiology, European Association of Echocardiography, European association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, Член на Медицинската комисия на Българския Футболен Съюз.

Декларациите за конфликт на интереси на всички експерти участвали в разработката на тези препоръки са публикувани в уебсайта на ESC http://www.escardio.org/guidelines.