Препоръки на ESC в колаборация с Европейското дружество по съдова хирургия (ESVS) 2017 за диагностика и лечение на периферните артериални заболявания

Включват атеросклеротичната болест на екстракраниалните каротидни и вертебрални, мезентериалните, реналните артерии и артериите на горните и долните крайници

Одобрени от: Европейската организация по инсулта (European Stroke Organization, ESO)
Работна група на ESC за диагностика и лечение на периферните артериални заболявания и на Европейското дружество по съдова хирургия (European Society for Vascular Surgery, ESVS)