Актуализирани препоръки на ESC 2017 фокусирани върху двойната антитромбоцитна терапия при коронарна артериална болест разработени в колаборация с EACTS

Работна група по двойна антитромбоцитна терапия при коронарна артериална болест на Европейското дружество по кардиология (ESC) и на Европейската асоциация по кардио-торакална хирургия (EACTS)

Attachments:
Access this URL (http://host.bglot.com/cardiobgdl/EUGuidelines/2017_04_Focused_Update_Body_(Preview).pdf)2017_04_Focused_Update_Body_[ ]0 kB