Европейски Гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на стабилна коронарна артериална болест 2013 3728
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на диабет, предиабет и сърдечно-съдови заболявания, разработени в колаборация с EASD 2561
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на клапните заболявания на сърцето (версия 2012) 3138
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагноза и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 3997
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за превенция, диагностика и лечение на инфекциозния ендокардит 3122
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ЕSC) за кардиостимулация и сърдечна ресинхронизираща терапия 2013 2950
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 3237
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) /Европейското дружество по атеросклероза (EAS) за лечение на дислипидемиите 5751