Европейски Гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Препоръки на Европейски Съвет по Ресусцитация (ERC) резюме на основните промени в алгоритмите за ресусцитация 3782
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на стабилна коронарна артериална болест 2013 3944
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на диабет, предиабет и сърдечно-съдови заболявания, разработени в колаборация с EASD 2677
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на клапните заболявания на сърцето (версия 2012) 3271
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагноза и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 4134
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за превенция, диагностика и лечение на инфекциозния ендокардит 3272
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ЕSC) за кардиостимулация и сърдечна ресинхронизираща терапия 2013 3157
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 3383
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) /Европейското дружество по атеросклероза (EAS) за лечение на дислипидемиите 5929