Европейски Гайдлайни

Покажи брой 
Заглавие Посещения
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на стабилна коронарна артериална болест 2013 3449
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на диабет, предиабет и сърдечно-съдови заболявания, разработени в колаборация с EASD 2404
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за лечение на клапните заболявания на сърцето (версия 2012) 2964
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за диагноза и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност 3796
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за превенция, диагностика и лечение на инфекциозния ендокардит 2873
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ЕSC) за кардиостимулация и сърдечна ресинхронизираща терапия 2013 2729
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) за поведение при пациенти с остри коронарни синдроми без персистираща елевация на ST-сегмента 3066
Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC) /Европейското дружество по атеросклероза (EAS) за лечение на дислипидемиите 5489