Научен симпозиум по Остър коронарен синдром, 27–29 септември 2013 - PDFs

Научен симпозиум по Остър коронарен синдром

Покажи брой 
Заглавие
Д-р Борислав Борисов: Поведение при липса на виновен съд / лезия
Доц. Д-р Св. Георгиев: Превенция на no-reflow и микросъдова обструкция
Азотен окис: Резюме за обществено ползване
СОЛ България: NEOPHYR инхалационен газ за изкуствено вентилиране
СОЛ България: За качествените медицински газове
Доц. Д-р Иван Груев: Кардиопротективна терапия след Остър Коронарен Синдром
Доц. Е. Манов: Съображения при избора на антиагрегантна терапия при консервативно лекувани пациенти с ОКС
Проф. д-р Снежана Тишева: Съображение в избора на антикоагулантна терапия при пациенти с ОКС при неинвазивна стратегия
Проф. д-р Румяна Търновска – Къдрева: За кои пациенти с ОКС ръководните правила препоръчват консервативно поведение
Доц. Васил Велчев: Първична ПКИ – кога е твърде късно да се интервенира