Доц. Васил Велчев: Първична ПКИ – кога е твърде късно да се интервенира

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум по Остър коронарен синдром, 27–29 септември 2013 - Пловдив