Проф. д-р Румяна Търновска – Къдрева: За кои пациенти с ОКС ръководните правила препоръчват консервативно поведение

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум по Остър коронарен синдром, 27–29 септември 2013 - Пловдив