СОЛ България: NEOPHYR инхалационен газ за изкуствено вентилиране

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум по Остър коронарен синдром, 27–29 септември 2013 - Пловдив