Доц. Д-р Св. Георгиев: Превенция на no-reflow и микросъдова обструкция

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум по Остър коронарен синдром, 27–29 септември 2013 - Пловдив