Д-р Борислав Борисов: Поведение при липса на виновен съд / лезия

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум по Остър коронарен синдром, 27–29 септември 2013 - Пловдив