Научен симпозиум по Остър коронарен синдром, 27–29 септември 2013 - PDFs

Научен симпозиум по Остър коронарен синдром

Покажи брой 
Заглавие
Д-р К. Карамфилов: Остър коронарен синдром и висок хеморагичен риск
Bernhard Metzler: STEMI Networks and Stents in STEMI-patients - Austrian view
Bernhard Metzler: ABSORB - ACS
Д-р Н. Стоянов: Когато стентът не е най-доброто решение
Д-р Гинчо Тонев: Остър коронарен синдром при възрастни
Доц. Д Трендафилова: ОКС и трудни ситуации в ежедневната практика - ОКС и Захарен диабет
Сардовски,Желева,Гелев: Реваскуларизационни стратегии при остър коронарен синдром
Доц. Евелина Пазванска: Нови възможности за профилактика и лечение на съдови тромбози
Доц. д-р Йото Йотов: Остър коронарен синдром и предсърдно мъждене - Тройната антитромбозна терапия е настоящето
Д-р Костадин Кичуков: Остър коронарен синдром и предсърдно мъждене - Двойната антитромбозна терапия е бъдещето!