Научен симпозиум по Остър коронарен синдром, 27–29 септември 2013 - PDFs

Научен симпозиум по Остър коронарен синдром

Покажи брой 
Заглавие
Доц. А. Постаджиян: Индивидуализираната антиагрегантна терапия при ОКС е реалност - дебат сесия
Проф. Н. Гочева: Открити въпроси в антеагрегантнтата и антикоагулантна терапия – фокус върху провежданите клиничните проучвания
Доц. А. Постаджиян: Индивидуализираната антиагрегантна терапия при ОКС е реалност
Д-р К. Карамфилов: Промени ли се нещо в България след Stent for life
Доц. М. Миланова: Възможности за оптимизиране на алгоритмите на поведение при ОКС в звена за спешна медицинска помощ
Доц. П. Гацов: Сравнение между Европейските и Американски препоръки
Симпозиум на Merck: Бета-блокада в съвременната кардиопротекция
Доц. Н. Димитров: ESC Guidelines : an update
Проф. Асен Гудев: Рискови скорове при ОКС - търсен баланс
Проф. И. Паскалева: Високочувствителни измервания на сърдечни тропонини