Научен симпозиум по Остър коронарен синдром, 27–29 септември 2013 - PDFs

Научен симпозиум по Остър коронарен синдром

Покажи брой 
Заглавие
Проф. Ф. Николов: Нови аспекти в третата ревизия на дефиницията на МИ
Д-р Деспина Стефанова: ZOFEN – доказано в практиката
Проф. Г. Начев: Механични компликации на STEMI – лечение в остра и хронична фаза