Научен симпозиум Остра и хронична сърдечна недостатъчност 2015

Остра и хронична сърдечна недостатъчност 2015

Покажи брой 
Заглавие
Д-р Лиляна Мирчева, Доц. д-р Йото Йотов, дм: Характеристика на пациентите със сърдечна недостатъчност в една университетска клиника
Доц. Иво Петров: Стволовоклетъчна терапия при пациенти след МИ
Доц. А. Постаджиян: Нови молекули в лечението на хроничната сърдечна недостатъчност
Доц. д-р Мария Токмакова, дм: Остра сърдечна недостатъчност – методи за диагностика и лечение
Доц. Пл. Гацов, д.м.н.: Съвременна стратификация на СН
Проф. Цв. Кътова: Съвременна грижа за пациентите с хронична сърдечна недостатъчност - какво можем да подобрим
Доц. Пл. Гацов, д.м.н.: Предизвикателства към нитратите в съвременното лечение на сърдечната недостатъчност
Д-р Н.Поройлиев: Сърдечна недостатъчност при постоянна електрокардиостимулация
Доц. д-р Елена Кинова, дм: Бета-блокери и сърдечна честота – таргетни стойности и дози при сърдечна недостатъчност
Доц. А. Постаджиян: Бета-блокада - навременно лечение при сърдечна недостатъчност