Научен симпозиум Остра и хронична сърдечна недостатъчност 2015

Остра и хронична сърдечна недостатъчност 2015

Покажи брой 
Заглавие
Доц. Пл. Гацов, д.м.н.: ВАЗОДИЛАТАЦИЯ ПЛЮС БЕТА-БЛОКАДА КАТО ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Д-р Радосвета Митова Уелс: Остра сърдечна недостатъчност в спешното отделение
Д-р Александър Носиков: Heart Failure Specialists of Tomorrow
Д-р К. Карамфилов: Съвременен терапевтичен подход при пациенти със запазена ЛКФИ
Д-р Р. Маринов: Съвременни аспекти на сърдечната недостатъчност в детска възраст
Проф. Цветана Кътова: Да подобрим качеството на живот и продължителността му чрез по-добро лечение на сърдечната недостатъчност
Доц. А. Постаджиян: NEP - инхибиция – механизъм и клинично приложение
Научен симпозиум Остра и хронична сърдечна недостатъчност 2015 - Програма