Доц. д-р Васил Велчев: Терапевтични подходи при лечение на БАХ

Презентацията е изнесена на Научен симпозиум  „Спектър на Белодробната артериална хипертония. Училище по кардиология“, проведен в хотел Рамада София (бивш хотел Принцес) на 4 и 5 декември 2015 г.