Д-р Пенчо Кратунков: Предоперативна оценка на белодробна хипертония при вродени сърдечни малформации

Презентацията е изнесена на Научен симпозиум  „Спектър на Белодробната артериална хипертония. Училище по кардиология“, проведен в хотел Рамада София (бивш хотел Принцес) на 4 и 5 декември 2015 г.