Научен симпозиум Спектър на Белодробната артериална хипертония 04.12.2015 - PDFs

Спектър на Белодробната артериална хипертония

Покажи брой 
Заглавие
Д-р Благородна Каратанчева: 6MWT – указания за стандартизиране и практическo провеждане
Д-р Николай Стоянов: Инвазивна оценка при пулмонална артериална хипертония
Д-р Н. Златарева: Ехографска оценка на белодробната артериална хипертония
Д-р Н. Чилингирова: Оценка на БХ и критерии за операбилност при кандидати за сърдечна трансплантация
Д-р В. Решкова: Белодробна артериална хипертония при болни с болести на съединителната тъкан
Д-р Н. Стоева: Прогноза и значение на Белодробната Хипертония при белодробни заболявания
Д-р К.Кацаров: Хепатопулмонарен синдром и портопулмонална хипертония
Д-р С. Калустян: Диагноза, скрининг и лечение на пациенти с БАХ в ранен стадий
Научен симпозиум Спектър на Белодробната артериална хипертония 04.12.2015 - Програма
Д-р Петър Чипев: Белодробна хипертония при нарушения на дишането по време на сън