Научен симпозиум Спортно сърце и внезапна смърт, 27 април 2013 - PDFs

Научен симпозиум Спортно сърце и внезапна смърт

Покажи брой 
Заглавие
Доц. Иван Мазнев: Еволюция на спортното сърце след прекратяване на активна спортна дейност
Д-р Галина Ванлян: Медицинско осигуряване на спортни събития
Доц. Чавдар Шалганов: Сърдечно-съдови заболявания и рекреативен спорт
Доц. Светослав Йовев: Имплантируеми устройства и спорт
Д-р Андрей Иванов: Поведение при остри височинни синдроми
Д-р Христина Иванчева: Разрешени и забранени медикаменти при спортисти със сърдечно-съдова патология
Д-р Васил Трайков: Предсърдно мъждене при спортисти
Доц. Весела Стойнова: Възможности на съвременните образни методи в диагностиката на рисковите фактори за внезапна сърдечна смърт
Д-р Васил Велчев: Хипертрофична кардиомиопатия
Д-р Надя Панчева: Брадиаритмии и проводни нарушения при спортисти