Доц. Весела Стойнова: Възможности на съвременните образни методи в диагностиката на рисковите фактори за внезапна сърдечна смърт

Презентацията е изнесена по време на Симпозиум Спортно сърце и внезапна смърт - хотел Хилтън, София, 27.04.2013 г.