Доц. Иван Мазнев: Еволюция на спортното сърце след прекратяване на активна спортна дейност

Презентацията е изнесена по време на Симпозиум Спортно сърце и внезапна смърт - хотел Хилтън, София, 27.04.2013 г.