Научен симпозиум Значение и възможности на инициалната терапия на артериалната хипертония 2015 - PDFs

Научен симпозиум артериална хипертония 2015.02.28

Покажи брой 
Заглавие
Научен симпозиум Значение и възможности на инициалната терапия на артериалната хипертония 2015 - Програма
Доц. Арман Постаджиян: Предизвикателства в контрола на артериалната хипертония
Началната антихипертензивна терапия с фиксирани дозови комбинации - предизвикателство или реален клиничен успех
Доц. Владимир Христов, Д-р Антоанета Гатева: Избор на АСЕ-инхибитор при хипертоници с метаболитни нарушения
Проф. Димитър Раев: Избор на АСЕ-инхибитор при иницииране на антихипертензивна терапия
Проф. Цветана Кътова: Диуретици в лечението на АХ
Доц. Арман Постаджиян: Бета-блокерите – свързващото звено в контрола на артериалното налягане и сърдечната честота
ARPharM: Взаимодействие между фармацевтична индустрия и медицински специалисти – Кодекс за оповестяване
Проф. Димитър Раев: Инициална терапия на артериалната хипертония в България - резултати от национален, проспективен, обсервационен регистър, проведен с обучителен грант на Actavis
Доц. Иван Груев: Степен на контрол на хипертонията при инициална терапия