Научен симпозиум Значение и възможности на инициалната терапия на артериалната хипертония 2015 - PDFs

Научен симпозиум артериална хипертония 2015.02.28

Покажи брой 
Заглавие
Проф. Мария Миланова: Съвременни препоръки за инициална терапия на артериална хипертония
Проф. Снежана Тишева: Значение на инициалната терапия на АХ за клиничната прогноза
Проф. Димитър Раев: Значение и възможности на инициалната терапия на артериалната хипертония