Научен симпозиум Превенция на сърдечно-съдови заболявания 13-15 май 2016

Превенция на сърдечно-съдови заболявания 2016

Презентации изнесени на Научен симпозиум Превенция на сърдечно-съдови заболявания 13-15 май 2016 - КК Албена, организиран от Дружеството на кардиолозите в България.

Покажи брой 
Заглавие
Доц. Кирил Карамфилов: Роля на CT ангиография при рестратификация на риска
Д-р З. Тарълов: Вариабилност на сърдечната честота. Възможности за приложение в спорта.
Д-р Ангел Терзиев: Роля на кардиологичната рехабилитация за оценка на риска при пациенти със сърдечно-съдови заболявания – акцент върху тахиаритмиите
Доц. Атанас Ангелов: Компютърна томография на сърцето за рестратификация на кардиоваскуларния риск – За!
Д-р М.Миразчийски: Функционален капацитет в клиничната практика
Доц. Яна Симова: Ехокардиографски промени при спортисти
Проф. Снежана Тишева: Контрол на артериалната хипертония - колко ниско трябва да стигнем?
Доц. Иван Груев: ЕКГ промени при спортисти
Доц. Йото Йотов: СОЛ И ХИПЕРТОНИЯ: CUM GRANO SALIS
Доц. Йото Йотов: Епидемиология на сърдечно-съдовите заболявания в България