Доц. Атанас Ангелов: Компютърна томография на сърцето за рестратификация на кардиоваскуларния риск – За!

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Превенция на сърдечно-съдови заболявания 13-15 май 2016 - КК Албена, организиран от Дружеството на кардиолозите в България.